CZ UK
 

MINI krámek

Serepetičky

Login


Zaslat heslo

SPODNÍ KONEC – Motorový blok je základ

Zpět

Bill Richards

Mistr motorář Bill Richards odhaluje kutilům několik svých návodů pro motory série A – a k tomu rozptyluje několik mýtů.


Zvoňte si jako já |  Šestý smysl |  Žhavá ojnice |  Jaké písty
Žeňte to přes olej |  Pumpujte |  Teď už je to na vás


Máte k dispozici spoustu poprodejních ladících lahůdek, které můžete navěsit na váš motor, avšak pokud je slabý spodek, nebudete rychlí dlouho (myšleny jsou speciálně vyráběné díly, které nejsou používány při výrobě Mini. Často mají pouze „reprezentační funkci”. Jiné však mohou zásadně ovlivnit výkon či jízdní vlastnosti auta. Rozlišit, co je funkční součástka a co pouze „šidítko pro snoby” bývá mnohdy nemožné).

Motor lze udělat téměř nezničitelný, pokud máte bezedný pytel peněz. Nicméně není mnoho majitelů Mini s tímto druhem rozpočtu. Pokud se na problém podívám z této stránky, tak vám chci ukázat, jak posílit kondici bloku bez vyloupení banky.

Existuje spousta knih a článků o motorech série A. Ponejvíce jsou zaměřeny na nákladné opracování a časově náročné vyvažování.

Mnoho takzvaných odborníků vám řekne, že standardní komponenty Mini jsou nepoužitelné. Je to nesmysl. Můžete postavit spolehlivý celek, který si zachová mnoho levných položek, aniž byste se museli utábořit před obráběcí dílnou.

Dát kliku do šrotu?

Většina puntičkářů – řidičů stejně jako autorů učených pojednání – má ráda klikový hřídel. Vztah mezi klikovou a vačkovou hřídelí je totiž kritický. Avšak předtím než dáte svou standardní kliku do šrotu vám chci sdělit svoje zkušenosti.

Nevyhazujte standardní kliku (vlevo), pokud nepotřebujete kliku EN 40B (uprostřed) nebo kliku z jednoho kusu (vpravo) pro trvale vysoké zatížení

Standardní klika třídy EN 16 je dobrá pro trvalé použití až do 6 500 ot/min. u bloků s velkým vrtáním; 7 000 ot/min. u bloků s malým vrtáním (pod objem 1 275 ccm) – bez vyztužení. Jestliže strop otáček, které povolí vaše vačka je nižší než uvedená čísla nepotřebujete drahou kliku.

Pouze když chcete točit nad 7 000 otáček za minutu musíte prozkoumat království kvalitních klik. Kovaná ocelová klika EN 40B je dobrá pro trvalých 8 000 otáček za minutu, klika opracovaná z kusu je bezpečná do 9 000 ot/min. Pokud kupujete kliku z druhé ruky radím vám vyvarovat se jakékoliv kliky přebroušené o více než 0,020 palce (0,5 mm).

Zvoňte si jako já

Často odpovídám na otázku jak rozlišit standardní a drahou kliku. Je to strašně jednoduché. Podržte si kliku u ucha a jemně do ní ťukněte klíčem.

Poslechněte si zvonění kliky. Nízký tón znamená kliku z EN 16, vysoký tón je klika z oceli vyšší třídy

Jestliže zvoní nízkým tónem, pak je to EN 16. Vysoký tón znamená, že je to kovaná ocelová klika EN 40B. Tupý krátký tón pravděpodobně znamená, že klika je prasklá. V dobrých strojařských obchodech můžete koupit nátěrovou barvu pro detekci trhlin, pokud máte pochybnosti.

Klika opracovaná z kusu je nezaměnitelná – krásně hladká a mnohem čtvercovější, než jiné kliky. Mnoho nadšenců dělá dusno kolem zaoblování hran a dalších metod jak kliku odlehčit a zlepšit akceleraci. Bohužel vás musím zklamat. Pokud nezávodíte ani nepoznáte rozdíl. Menší váha ovlivní váš čas pouze na první a druhý rychlostní stupeň. Pokud jedete na nejvyšší převod, nehraje hmotnost kliky téměř žádnou roli v hodnotách výkonu.

Ušetřete kapsu a místo toho pečlivě příčně navrtejte ložiska klikových ojničních hlav. Olej je potom emitován z menšího poloměru a zabráníte odstředění oleje z ložisek při vysokých otáčkách.

Vylehčený litinový setrvačník (vlevo dole) by vás mohl stát víc než peníze. Zůstaňte u původního nebo jej nahraďte ocelovým

Zmenšete váhu setrvačníku a pak zjistíte rozdíl na všech převodových stupních. Zapomeňte na všechny publikované plánky na úpravy standardního litinového setrvačníku. Může prasknout, a stává se to. Výsledek připomíná explozi granátu a je to stejně smrtelné.

Vždy, vždy kupte ocelový setrvačník. Jestliže si nemůžete dovolit nový, počkejte až bude k mání z druhé ruky.

Jiná obecná domněnka je ta, že nový blok se silnou obrubou kolem základny je nejlepší cestou ke spolehlivé motorové jednotce – idea je, že je tužší. Tato tuhost se úplně vymkla z rukou. Spousta majitelů přeřezává závity v základně bloku aby mohla použít větší šrouby, které by všechno udržely pohromadě. Příčina toho, že se blok pokouší oddělit od převodovky je ta, že víka hlavních ložisek kliky nejsou souosá. Velmi často jsem se setkal s motory, na které potřebujete mohutný klíč abyste otočili klikou.

Šestý smysl

Domácí kutil musí spoléhat na svoje oči, uši a ruce. Jestliže něco nevypadá dobře, není dobré na omak nebo nezní dobře, pak to pravděpodobně dobré nebude.

Vždy označte ojnice a víka tak, aby nedošlo k jejich pomíchání. Vede to k váznutí kliky v bloku

Jeden z nejčastějších průšvihů, se kterými jsem se setkal, je ten když montér pomíchá víka hlavních anebo ojničních klikových ložisek. Obvykle to způsobí váznutí kliky. Klika se těžko otáčí a odčerpá víc jež jen pár koní. Vždy si označte víka rýsovací jehlou tak, že jste si jisti jak jdou po sobě a odkud jste je demontovali a nechte vyvrtat osu vík hlavních ložisek v dobré mechanické dílně.

Zaoblete hlavní víka dle obr. a obruste střední víko na plocho, potom je vyztužte ocelovým třmenem stejnoměrně dotaženým šrouby

Víko středního hlavního ložiska obruste (jako u modelu Cooper S) až je klenutí ploché. Pak kupte nebo vyrobte ocelový zesilovací třmen (sedlo), který sedí na horní ploše víka.

Neposlouchejte hospodské odborníky, kteří tvrdí, že víka udrží pouze drahé svorníky a matky. Standardní moderní svorníky Rover bohatě postačí pro normální užití motoru.

Pro odlehčení pnutí standardní kliky opilujte všechny pravoúhlé nebo ostré hrany. Vznikly při tváření, opracování a vyvažování ve výrobě

Doporučím jednu malou drobnou úpravu, která vás kromě času nic nestojí. Vypilujte mírný rádius a všech pravoúhlých nebo ostrých částech kliky, vík a ojnic. Odlehčíte tím pnutí v materiálu součástek, které vzniká při výrobě. Lehké vyleštění vám může také pomoci, ale nemusíte to přehánět. Často se setkávám s ojnicemi, které se lesknou tak, že se v jejich odrazu můžete oholit – sousta času byla promarněna pro uspokojení tzv. expertů.

Žhavá ojnice

Místo zbytečností využijte váš čas ke hledání ojnic, jež mají pístní čep nalisovaný – žádný fixační šroub (týká se pouze 850 ccm) v horním oku ojnice. A používejte pouze ojnice A+ v ostatních motorech. Jsou naprosto vyhovující a váží méně než dřívější, přetechnizovaná monstra jako je Austin 1 300. Také se vyhněte ojnici Innocenti s vyztužující příčkou.

Obruste nálitek na ojnici 850 (levý pár) jak je naznačeno a namontujte nové později vyráběné stahovací šrouby. Ojnice pro velká vrtání (vpravo) bývají vybírané, vyvažované a leštěné

Pokud mají vaše ojnice jakékoliv hrbolky na bočních stěnách, vybruste je. Nyní obruste kovací značky a položte ojnice jednotlivě na kuchyňskou váhu společně s jejich víky, novými šrouby nebo svorníky a maticemi. Zaznamenejte si váhu nejlehčí ojnice a odlehčete spodní strany těžších vík mezi šrouby, až je každý komplet v rozmezí 10 gr. (nebo méně) od svých sourozenců.

Používejte všude kvalitní ložiskové pánve olovo/měď, montované za použití čistého motorového oleje. Dáte tím klice šanci pro počáteční rozběh

Používejte zásadně pouze kvalitní ložiskové pánve olovo/měď – doporučuji Vandervell – montované s použitím velkého množství motorového oleje. Locktite nanesený na čisté a suché šrouby zabrání uvolnění klikových ojničních hlav. To znamená, že můžete vyhodit pojistné podložky montované s dřívějšími šrouby ojničních hlav.

Jaké písty

Písty si zaslouží hodně velkou investici. Vždy doporučuji tlakově lité písty, jako je Omega, zvláště u bloků s velkým vrtáním.

Velký žlábek regulující olej (vlevo) je slabé místo. Používejte písty s nejmenším možným žlábkem (uprostřed). Králem je Omega

Podívejte se dovnitř pístu a uvidíte olejový žlábek blízko koruny. Chtějte malý žlábek proto, aby se koruna neoddělila od pláště pístu. Pístu s velkým žlábkem jako je Hepolite 21251 se vyhněte. Kované písty požaduje pouze bratrstvo soutěžáků a okruhářů.

Nepoužívejte pružné pojistné kroužky (seegerovky) pro omezení posuvu pístního čepu (motory 1 000 ccm). Když se pojistný kroužek uvolní způsobí obrovské poškození povrchu výbrusu válce. Řešením jsou teflonové knoflíky.

Zajistěte aby vaše mechanická dílna vyvrtala blok podle předem očíslovaných pístů, protože levnější sady mohou mít mírné odchylky v jejich průměrech. Vyžádejte si aby vývrty byly honovány – kroužky si lépe sednou – a aby ostrá hrana na horním konci každého vývrtu byla zaoblena tak, aby se písty pohodlně nasazovaly.

Když už platíte tyto služby, přemýšlejte o tom, mít navíc UNC svorník 3/8 palce namontovaný na každém konci bloku a hlavu a la Cooper S. Není to nezbytné, zamezí to však budoucím potenciálním problémům. Kupte také nové svorníky hlavy Rover a nové matice.

Žeňte to přes olej

Olej je krví života pro váš motor. Je rozhodující pro jeho životnost. Mnoho motorů odchází proto, že neměly čistý olej. Nemám akcie žádné naftařské společnosti, takže snad nejsem zaujatý, ale doporučuji: Měňte olej a filtr každý měsíc.

Náhon olejového čerpadla musí snadno zapadnout do zakončení vačkového hřídele. Rozvážné použití pilníku zmírní všechny drsnosti nebo vady

Dělejte to, a já vám nohu téměř zaručit, že váš motor vydrží v pořádku více než 50 000 mil (80 000 km).

Není třeba drahého oleje, zvláště v době záběhu přestavěného motoru. Cokoli v ceně kolem GBP 10 za galon (stovka za litr) postačí. Také drahý filtr není ten nejlepší; mé doporučení zní Unipart GFE 21.

Magnetický lapač namontovaný v převodovce zabraňuje třískám z ozubených kol dostat se do olejového čerpadla a ucpat olejové kanály

Třísky z převodovky jsou zabiják. Byl jsem první, kdo namontoval magnetický lapač do sání oleje (viz obrázek), abych zamezil kovu dostat se do čerpadla. Toto není žádná magie, pouze selský rozum.

Olejové kanály musí být čisté. Vyklepněte mosazné zátky a vyčistěte olejové kanály benzinem. A neplýtvejte penězi za závitové zátky na výměnu. Později vyráběné masivní zátky jdou vyměnit i u starších bloků.

Pumpujte

Distribuce oleje je pro váš motor životně důležitá. a dobré čerpadlo se časem samo zaplatí.

Nahraďte standardní olejové čerpadlo (vlevo) typem s ocelovou zadní stěnou pro bloky s malým vrtáním (uprostřed) nebo verzí Metro Turbo (vpravo)

Čerpadlo Metro Turbo má obrovskou kapacitu a hodí se do všech velkých bloků; čerpadlo s ocelovou zadní stěnou, jako je Hobourn Eton, je skvělé pro bloky s malým vrtáním.

Nikdy si nekupujte olejové čerpadlo z druhé ruky. Specialisté pro díly Mini nakupují ve velkém a udržují svoje ceny na nízké úrovni; nové velkoobjemové čerpadlo stojí o málo více než standardní celek.

Před montáží vždy naplňte čerpadlo čerstvým motorovým olejem a zkontrolujte zda se volně otáčí – třísky z obráběcího procesu jsou častým viníkem katastrof

Když mluvíme o čerpadlech, nezapomeňte naplnit čerpadlo olejem před montáží a protočte jej rukou. Musíte mít jistotu, že se volně protáčí. Pokud tomu tak není, uvolněte dva šrouby a často najdete třísku nebo nečistotu z obráběcího procesu, která čerpadlo blokuje.}

Teď už je to na vás

Zajistěte aby se shodoval velký otvor v těsnění olejového čerpadla s velkým vstupním otvorem v bloku motoru, jinak omezíte průtok čerpadlem

Je možné namontovat těsnění olejového čerpadla obráceně a omezit průtok oleje. Velký otvor v těsnění musí souhlasit s velkým vstupním otvorem v bloku. Nikdy nepoužívejte těsnící materiál na dotěsnění. Trvá to jen minutu a kousek silikonu v cirkulujícím oleji způsobí trombózu a zničí váš motor.

Ujistěte se, že pro upevnění čerpadla používáte správné šrouby s nízkými hlavami. Vysoká hlava šroubu by narážela na skříň setrvačníku a působila by velkou ztrátu oleje, což můžete vnímat jako pronikání přes olejové těsnění primárního převodu.

Kuželově zahlubte všechny závitové otvory velkým spirálovým vrtákem. Když svorníky vytáhnou okolní materiál bude zachován perfektně slícovaný povrch

Jiný způsob jak zabránit unikání oleje, je kuželovitě zahloubit vršek každého závitového otvoru bloku pomocí velkého spirálového vrtáku, kterým budete otáčet ručně. Finta je v tom, že když se šroub nebo svorník utahuje, vytahuje okolní materiál nahoru a zabraňuje tak perfektnímu slícování povrchů.

Tlak oleje je právě tak důležitý jako jeho množství. Vyhoďte slitinový pojistný ventil – notoricky vázne – a nahraďte jej kuličkou z vnějšího homokinetického kloubu Mini 1275 nebo 1300.

Pokud se vám to vše podaří, můžete s klidem zapomenout na tlakoměr oleje.

Kontakt: Bill Richards Racing
Telefon: 01233 624336

Mini Magazine (listopad 1996) – český překlad ing. Dovrtěl


 
© MFC 2007