CZ UK
 

MINI krámek

Serepetičky

Login


Zaslat heslo

Repase zadních brzd

Zpět

Zadní brzdy jsou věc často neprávem opomíjená, jež nás většinou začne zajímat ve chvíli, kdy začne z pod vozu vytékat brzdová kapalina a nebo když se blíží STK.
Než začneme pracovat je důležité vždy vozidlo řádně zabezpečit. Sundat kolo snad umí každý … U vozidel mini je bohužel u zadní nápravy zvolena konstrukce, která vyžaduje pravidelné seřizování a kontrolu.
Základem je alespoň 1x za rok vymezit vůli stavěcích klíčů a rozhýbaní válečků.

Než začneme pracovat je důležité vždy vozidlo řádně zabezpečit.
Sundat kolo snad umí každý …

Z vnitřní strany bubnu, v horní části se nachází čtyřhran seřizovacího klíče. Čtyřhran seřizovacího klíče je potřeba povolit. Z vnitřní strany bubnu, v horní části se nachází čtyřhran seřizovacího klíče. Seřizovací klíč je potřeba povolit. Pozor, klíč bývá často přirezlý a strhnout jej znamená velké problémy. Klíč je potřeba předem promazat a po demontáži bubnu promazat i jeho vnitřní část.
Čtyřhran má rozměr 1/4" a samozřejmě ideální je použít originální klíč 18G 619. Očkoplochý klíč se čtyřhranem 1/4" nelze v našich končinách pořídit, ale u zadních brzd lze úspěšně použít nástrčný klíč pro čtyřhran 1/4", který lze u specialistů na nářadí sehnat.

Po povolení klíče za pomoci velkého šroubováku lehce odpáčíme buben. Pokud se nám naskytne tento pohled, nezbývá, než se okamžitě vydat pro nové prasátko. Po povolení klíče za pomoci velkého šroubováku lehce odpáčíme buben (je nutno ještě předem vyšroubovat zajišťovací šrouby z čela bubnu)
Pokud se nám naskytne tento pohled, nezbývá, než se okamžitě vydat pro nové prasátko.
Pokud je vnitřek bubnu beze stop brzdové kapaliny a obložení je dostatečně silné, stačí pouze lehce stříknout pod manžety prasátka olej (MD40, WD, Konkor, …) a prasátko rozhýbat.

Rozhýbání prasátka. Rozhýbání se provádí tak, že vždy zablokujeme vhodným nástrojem jednu stranu brzdového obložení (viz. obr.) a opatrným sešlápnutím brzdového pedálu rozhýbeme druhou stranu prasátka, velmi často se totiž stává, že pracuje jen jedna strana prasátka a druhá je přilepená. Pokud se vám při této činnosti "podaří" vytlačit váleček až vyklouzne z prasátka je třeba na závěr opravy provést odvzdušnění brzd!
Bohužel po rozhýbání dlouhodobě zalepeného prasátka často nastane situace, kdy prasátko začne okamžitě téct, proto se musí rozhýbávání provádět pravidelně, aby nedošlo k přilepení "natvrdo".

Prasátko zakoupíme v úhledné krabičce, včetně odzdušňovacího šroubu, těsnění a upevňovací spony. Vyšroubujeme odzdušňovací šroub a těsnění lehce potřeme z obou stran vazelínou. Pokud je nutné prasátko vyměnit postupujeme následovně:
Prasátko zakoupíme v úhledné krabičce, včetně odzdušňovacího šroubu, těsnění a upevňovací spony.
Vyšroubujeme odzdušňovací šroub a těsnění lehce potřeme z obou stran vazelínou.

Sejmeme z nápravy pakny, včetně pružin a zkontrolujeme zda v obložení nejsou trhliny, pokud je obložení znečištěno kapalinou, lze jej nouzově očistit (aceton, tech. benzín, líh) a zdrsnit smirkovým papírem.
Pak už zbývá jen zpětná montáž paken. Demontujeme staré prasátko, ideální je cca 3 dny předem šroubení brzdové trubičky a odvzdušňovací šroub nastříkat tekutým uvolňovačem šroubů a teprve po té jej zkusit povolit, pozor šroubení má palcový rozměr a pokus o povolení metrickým klíčem většinou končí strženou maticí, lepší je použít stranový klíč 7/16". Po demontáži šroubu a trubičky vyrazíme zajišťovací sponu a prasátko vystrčíme volně směrem ven.
Nové prasátko montujeme opačným postupem, nasunutí zajišťovací spony je lahůdková záležitost a doporučuji, aby se tohoto zúčastnil nezávislý pozorovatel, který bude koukat, kam spona po neúspěšném pokusu o nasunutí odletěla :-)

Očistěte a lehce promažte kameny stavěcích klíčů.Pak už zbývá jen zpětná montáž paken.
Pohled na uspořádání paken a pružin v pravém zadním kole. Před montáží paken zcela uvolněte seřizovací klíč. Při zpětné montáži paken je třeba věnovat pozornost jejich správné poloze vzhledem k náběžným hranám a umístění pružin. Pakny jsou spojeny dvěma pružinami, přičemž dvojitá pružina patří na stranu prasátka (dolů) se spojovacím "drátem" dole, ve spodní části vinutí pružin. Jednoduchá pružina na stranu seřizovacího klíče (nahoru). Náběžné hrany jsou postaveny podle směru otáčení kola. Při montáži paken je třeba nejdříve zaháknout spodní pružinu a pakny správně usadit do mechanizmu ovládání ruční brzdy, současně zasadíme pakny do válečků prasátka. Následně zahákneme horní pružinu a pakny zasadíme do kamenů seřizovacího klíče.

Po nasazení brzdového bubnu je nutno seřídit vůli stavěcích klíčů, jelikož je klíč čtyřhranný, jde vždy 1/4 otáčky otočit lehce a pak "zatuhne", při seřizování je třeba nedříve stavěcí Na konec provedeme běžným způsobem odvzdušnění. klíč otáčením doprava utáhnout, až je buben zablokován, následně otáčíme (povolujeme) klíč zpět, tak aby bubnem šlo volně otáčet. Obložení musí mít minimální vůli oproti bubnu a nesmí o něj drhnout. Výsledná poloha klíče musí být vždy taková, aby plocha čtyřhranu dosedala proti ploše seřizovacího kamene. T.j klíč se nesmí opírat přes hranu, poznáme to jednoduše podle síly nutné k pootočení klíčem a nebo lze zkontrolovat polohu čtyřhranu pohledem, vnitřní a vnější čtyřhran klíče jsou ve stejné poloze a tak se stačí přesvědčit, jestli jsou boční stěny klíče přibližně ve svislé poloze k zemi.
Na konec provedeme běžným způsobem odvzdušnění.

Krátkou jízdou zkontrolujeme účinnost brzd a to zda se některý z bubnů neohřívá, od příliš utaženého klíče. Po zkušební jízdě, když si obložení sedne, doporučuji znovu překotrolovat seřízení brzd a šroubem na lanku ruční brzdy vymezit chod páky ruční brzdy.
Mohu sám za sebe potvrdit, že dobře seřízené zadní brzdy jsou na autě opravdu poznat a mají velký vliv na bezpečnost jízdy.

Mnoho šťastných kilometrů přeje vrabi.

Diskuse k článku


 
© MFC 2007