CZ UK
 

MINI krámek

Serepetičky

Login


Zaslat heslo

Hlava vedle hlavy

Zpět

Bill Richards boří mýty o motorech a ukazuje, jak upravit dobrou a použitelnou motorovou hlavu.


Pamatujete si jak jsem hovořil o kooperaci vačkového a klikového hřídele – že je kritická? Nyní ukáži, jak typy vaček a péče může udělat (oddělat) dobrý motor.

Ladící manuály uvádí předlouhé výčty technické teorie o zdvizích a profilech vaček. Celý tento technický žargon můžeme shrnout do několika vět. Potřebujete aby vačka otevřela ventil dostatečně pro takové množství směsi (paliva a vzduchu) jaké je optimální pro obsah motoru. Jakmile je směs zapálena a shoří, potřebujete dostat spaliny co nejrychleji ven ze spalovacího prostoru. Jednoduché, že?

Čím menší obsah motoru, tím menší zdvih ventilu je třeba. Vše je ještě navíc spojeno s rychlostí proudění plynů. Základně – větší zdvih vede ke zvýšení průtočnosti, ale ne vždy a neomezeně.

Kompresní poměr můžete zkontrolovat takto:  Změříte celkový objem spalovacího prostoru. Kompresní poměr je dán celkovým objemem ku objemu samotného spalovacího prostoru v hlavě motoru – ten můžete změřit pomocí buretty s olejem. Objemy všech spalovacích prostorů musí být stejné

Vaše vačka diktuje velikost ventilům a kompresnímu poměru. Nemůžete použít jakoukoliv starou vačku do vašeho motoru. Dva největší výrobci vaček pro motory série A – Piper a Kent – mají velké katalogy, shrnující nejrůznější profily vaček. Nejdůležitější informace je však ta v jakém rozsahu otáček dává motor použitelnou sílu.

Mnoho „miníkářů” kupuje vačky, které točí klikou 8.000 a více otáček za minutu. Na co však při koupi vačky zapomínají je to, že se motor rozjede až od 4.000 ot/min. nebo i více. Takže vždy mohutně klouzají spojkou na křižovatkách. To, co potřebujete pro použití na normální silnici je vačka, která dává použitelný výkon a kroutící moment dole, kolem 2.000–2.500 ot/min. Jestliže použijete standardní kliku, nepřekračujte pomocí vačky 7.000 otáček (nebo o více než 500 otáček limit vaší kliky).

Další, častou chybou je kupovat závodní profily vaček pro normální použití. Již z názvů jednotlivých profilů (např. Rally) je většinou patrné pro jaké použití je vačka určena. Bývají vyrobeny pro velké kompresní poměry motorů a pro užití víceoktanových paliv než jsou běžně dostupná. Použijte tedy moderní profil, pro současná běžná paliva, ne speciální, na zakázku z výkovků vyráběné vačky.

Jen závodníci potřebují investovat do takto exotických dílů pro dlouhodobé použití za mezí 7.500 otáček a nikdy nekupujte vačku z druhé ruky! Nikdy nedokážete odhadnout nakolik je vytvrzená plocha vačky opotřebovaná a jak nevhodně byla používaná. Dejte pozor na to aby spojení vačky s olejovým čerpadlem bylo vhodné, aby odpovídalo náhonu čerpadla (drážka nebo hvězda).

Před instalací nové vačky zjistěte stav ložisek v bloku. Dvě ložiska jsou v blocích 850 ccm, tři ve všech ostatních

Před instalací nové vačky prohlédněte stav ložisek v bloku. Jsou dvě (motor 850 ccm) nebo tři (ostatní objemy). Stará a opotřebovaná ložiska může strojní dílna vyměnit a může to být klidně jiný typ než původní. Blok 850 ccm můžete upravit na tři ložiska, ale můžete za podobnou cenu sehnat blok s větším vrtáním s dobrými ložisky z druhé ruky. Ujistěte se, před instalací přebroušené vačky, že není porušena černá ochranná vrstva, která pomáhá při záběhu vačky udržet olejový film na styčných plochách.

Novou vačku můžete bez tohoto filmu během minuty nenávratně poškodit. Jako další prevenci použijte hustý speciální instalační olej, běžný motorový olej není dostatečný pro záběh vačky. Trvá to i více než pár vteřin než dobrá olejová pumpa rozvede olej po celém repasovaném bloku motoru. Novou vačku zabíhejte vždy při max. 2.000 otáčkách po dobu minimálně pět minut. Pro novou vačku použijte vždy nová zdvihátka. Zásadně doporučuji typ Rover – typ s olejovou dírkou při kraji. Přebrušovat dosedací plochy starých zdvihátek nedoporučuji. Ničí dosedací plochy vaček, mění časování rozvodu. Vytvrzenou plochu odbrousíte a ne každá dílna dokáže původní tvrdost obnovit. Také poměrový kontakt s pracovní plochou vačky se většinou nepodaří repasovat.

Zvedací tyčky standardního provedení jsou více než dostačující. Existují dva druhy délek. Kratší jsou pro 1.000 ccm a menší obsahy. Pro kontrolu je válejte po rovné ploše, uvidíte zda jsou rovné, bez ohybů. Můžete je individuálně vyměnit. Nevidím žádné zvláštní zvýšení výkonu při použití nestandardních (kevralových atd.) zvedacích tyček. Chcete-li ušetřit na váze, držte dietu!

Tyčky zvedají vahadla a přes pružinu otevírají jednotlivé ventily. Jistě si dovedete představit, že celý ventilový rozvod musí přenést hodně velké síly a vlivem rázů je celý systém velmi stresovaný. Vše se ještě umocňuje vysokými otáčkami.

Vahadla montovaná jako standardní před a kolem roku 1976 měla ocelová futra a byla přes dírku v hřídeli vahadel mazána. Tento levný systém je excelentní a vydrží bezpečně do 8.000 otáček. Dosedací plochu vahadla, která se opírá o vršek ventilového dříku můžete vyměnit, vahadlo tak repasovat a je po problémech.

Novější odlévaná vahadla nemají futra a jsou montována přímo na hřídeli vahadel. Opotřebují se daleko snáze, zvláště při trvalém provozu ve vyšších otáčkách. Vyměňte je za starší typ! Ocelová vahadla – Cooper S – jsou lehčí a přibude vám pár koní. Rozhodnutí zda tato výrazně dražší použít, je na vás. Pokud vám to finance dovolí je nejvýhodnější použít vahadla s jehlovými ložisky. Tento drahý typ se téměř neopotřebovává a na rozdíl od standardních nepřenáší stranové síly na vodítka. Z dlouhodobého hlediska je sada na jehlových ložiskách výborná i z důvodu méně časté renovace. Vahadlo s válečkem, které perfektně zachovává ventilovou vůli, je další luxus, bez něhož určitě nemůžete být! Závodníci je milují!

Když už je řeč o vahadlech, podívejme se na typy se zvýšeným zdvihem. Změnou poměru vahadla se dá zvýšit jeho zdvih, pamatujte však (již jsme o tom mluvili), že můžete výkon také ztratit. Pokud tato vysokozdvihová vahadla použijete, musíte použít vačku o jednu řadu nižší než jsou vaše kritické otáčky. Není důvodu používat tato vahadla, snad jen v případě, že koupíte vačku nevhodnou pro váš motor. Taková situace ale nastane pouze tehdy, když specifikaci vašeho motoru nebudete správně plánovat.

Může se stát a stává se, že se vahadlová hřídel poškodí – praskne, opotřebí se ap., hlavně při vysokootáčkovém zatížení. Jestliže při renovaci zjistíte, že hřídel je poškozená, kupte novou, silnostěnou hřídel od mini-specialistů. Je lepší a levnější než standardní od Rovera.

A konečně jsme u hlavy. Toto je díl, kde můžete ztratit výkon daleko lehčeji, než by se zdálo. Věřte nebo ne, viděl jsem několik skutečných hororů a nejvíc od lidí, o nichž jsem si myslel, že něco skutečně znají! Expertní ladič – David Vizard – shrnul zásady před mnoha lety, a do dneška se změnilo jen velmi málo. Potřebujete prostě palivovou směs dostat s co nejmenším omezením do spalovacího prostoru, tvarovat jej tak, aby co nejefektivněji prohořela a pak rychle ven do výfukového potrubí.

Otevření kanálů může dělat jen ten, kdo umí. Ví co a jak potřebují. Toto je místo, kde můžete výkon také snadno ztratit

Bez potřebných zkušeností, speciálního nářadí a vybavení nemůžete doma vytvořit správně tvarovaný spalovací prostor a přesně změřit jeho obsah. Zadejte svoji hlavu odborníkovi. Nemusí mít superlesklé kanály. Spalovací kanály a prostory musí být hladké, ale zrcadlově vyleštěné stěny znemožňují potřebné promíchání směsi. A pozor: pokud se vás nezeptají jakou vačku chcete použít a jaký požadujete konečný kompresní poměr, položte jim telefon. Zlatník také potřebuje znát sílu vašeho prstu, když vám chce prodat použitelný prsten, a to samé platí o modifikacích motorové hlavy.

Nevěřte mechanikům, kteří tvrdí, že moderní ventily nepotřebují zabroušení (lapování). Udělejte to ručně, s gumičkou na konci dříku, se střední brusnou pastou zředěnou petrolejem. Pro zkoušku těsnosti užijte „pruskou modř”

Výrobce vačky vám doporučí velikost ventilů pro tu kterou konkrétní vačku. Zjistěte, zda se nerozchází jeho údaje s názorem ladiče. Pokud ano, tak proč? Sedlo ventilu musí být dostatečně otevřeno, ale když vám někdo řekne, že potřebujete tříúhlová speciální sedla za balík, dělá si z vás legraci. Když nemáte ambice prohánět ostatní na okruhu nepoznáte absolutně žádný rozdíl. Ventily vyžadují velmi úzký kontakt se sedly. Mnoho ladičů tvrdí, že jejich nástroje jsou tak dobré, že ventily nemusíte do sedel zabrušovat. Fajn, jak je tedy možné, že moje motory jsou výkonější (a já lapuji každý ventil)!

Pár triků: dělejte tuto práci ručně, se starou gumičkou na dříku, za použití malého tlaku. Brusnou pastu nařeďte petrolejem a po každém cyklu pastu umyjte, sedlo i ventil vysušte, a znovu umyjte. Těsnost vždy zkouším „pruskou modří” a označím ventil a sedlo.

Dalšími kritickými místy jsou ventilové pružiny, vodítka a vodítková těsnění. Mnoho z vás zná termín „ventilový odskok”. Taková situace nastane při velkých axiálních rychlostech a můžete ji eliminovat použitím upravených pružin. Silnější však více zatěžují ventilový rozvod a ubírají vám výkon. Snahou je použít přesně takové pružiny, které harmonují s maximálními otáčkami dvojice klika – vačka.

Dalším opomíjeným problémem při použití vysokozdvihové vačky je narážení ventilových smyček na sebe při maximálním zdvihu ventilu. Při špatném sladění pružiny a vačky to může vést až k ohnutí zdvihací tyčky, ještě hůře k proražení zdvihátka tyčkou a k ohnutí samotné vačky.

Pro větší spolehlivost použijte duplexní rozvody

Využijte zkušeností výrobce vaček s pomocí volby pružin a vždy použijte nové pružiny s novou vačkou (výhodné je kupovat celé sady: vačka, zdvihátka, pružiny). Ventilové vodítko „vede” ventil při pohybu nahoru a dolů. Většinou zasahuje až do sacího či výfukového kanálu hlavy a můžete je s dobrým výsledkem trošku zkrátit (váš ladič ví o kolik). Doporučuji vám používat bronzová vodítka, která mají velkou samomazací schopnost a zamezí zadření ventilu ve vodítku. Mnoho vodítek, která jsou na trhu, má malé procento bronzu! Já si je z tohoto důvodu vyrábím sám. Pro normální silniční motory použijte gumičky pro utěsnění ventilových dříků. Doporučuji Rover typ s pružinkou, která drží gumičku na svém místě.

Pro použití duplexního rozvodu musí být tyto díry v plechu  prsou zahloubeny pro použití šroubů se zapuštěnou hlavou (ze zadních bubnů), dlouhých jako původní

Když máte hlavu na svém místě je na čase rozhodnout se čím budete pohánět vačku a časovat ji s klikou. Použijte prosím spolehlivou duplexní rozvodovou soupravu. Kladívkem vyrovnejte vnitřní výstupek na krytu rozvodů, jinak vám řetěz prodře kryt a poteče vám olej. Přemýšlejte však dvakrát o seřizovatelné řemenici (vernier). Jen ona vám zaručí naprosto perfektní časování vačky. Já však preferuji standardní a vačku od Pipera a výkon mohu zvýšit seřízením motoru na brzdě. Je to snažší než si hrát s časováním vačky o stupeň sem a tam. V případě, když chcete použít seřizovací časovací řemenici, musíte upravit následující: Odšroubujte čtvrtcoulové šroubky z desky prsou rozvodu. Silným vrtákem vytvořte kuželové zapuštění pro nové šrouby s kuželovou hlavou (můžete použít ty, které normálně zajišťují zadní brzdové bubny), a šrouby upravte na délku shodnou s původními. Vnitřní, zvýšený polokruh u víka musíte odstranit, aby šrouby seřizovatelné řemenice nedřely o víko. Jak prosté, že?

Mini Magazine (prosinec 1996) – český překlad F.S.R. Legia – František Rakouš


 
© MFC 2007