CZ UK
 

MINI krámek

Serepetičky

Login


Zaslat heslo

Ven pznivci britskch vozidel, o.s. MINI FAN Club a AUSTIN Club CZ podaj.

17. NarozeMini 2014

od ptku 26. do nedle 28. z 2014 Rusava


Rallye Monte Rusava 2014

Akce vetn navigan rally je podna pedevm pro automobily Mini, ostatn britsk vozy jsou takt vtny.

Letos slavme nejen 55. vro zahjen vroby mini, ale tak udlosti, kter nejvc pispla k jeho slv:

50 let od vtzstv mini na Rallye Monte Carlo

K oslav vro nelo vybrat dnou jinou lokaci ne Hostnsk vrchy s osvdenou zkladnou v hotelu RUSAVA. Hotel Rusava najdete na souadnicch GPS: 4920'35.627"N, 1741'16.507"E a nebo na Map.

A kdy Rallye Monte Rusava, tak pkn se vm vudy:
Jako ji tradin - jsou pro astnky pipraveny naprosto nov a netradin koly.
Hhned na zatku je jedna velk NOVINKA - sraz tentokrt nezan obvyklm dojezdem a pozdravenm se s pteli v inkriminovanm termnu na inkriminovanm mst. Tentokrt ne.

Rallye Monte Rusava zan tentokrt tm u Vs doma na tchto mstech:
Praha: erpac stanice BENZINA, Podbradsk, GPS: 50.1037178N, 14.5272864E
Brno: erpac stanice BENZINA, Hviezdoslavova 1276/1 GPS: 49.1834375N, 16.6714708E
Ostrava: erpac stanice BENZINA, Krmelnsk 971/2a, GPS: 49.7812536N, 18.2704411E
Bratislava: erpac stanice OMV Lamask cesta 1B GPS: 48.1751797N, 17.0653597E
Trenn: erpac stanice SLOVNAFT, KUBRANSK, GPS: 48.8942200N, 18.0647997E
Wroclaw: BP, aleja Karkonoska 63, GPS: 51.061142, 16.993850
Katowice: rednicwka. Stacja BP, Feliksa Bocheskiego 119, GPS: 50.2593800N, 18.9853597E
Wien: Tankstelle MW Brnner Strasse 172 GPS: 48.2814200N, 16.4117097E
Budapest: OMV 2096 RM, GPS: 47.5850000N, 18.9984097E
Gyr: OMV tltllomsok, Szent Istvn t GPS: 48.1751797N, 17.0653597E
Maribor: Petrol Maribor Partizanska, GPS: 46.5648197N, 15.6588500E
Minsk: United Company Gas Station, praspiekt Dziarynskaha 132, GPS: 53.844712, 27.470234
Kisinau: Rompetrol Calea orheiului 28, GPS: 47.043533, 28.847387
Kyiv: Lukoil Peremohy 38, GPS: 50.453362, 30.455146
Nrnberg: JET Tankstelle, Regensburger Strae 286, GPS: 49.435127, 11.124174

Co to m znamenat?
Legendrn Rallye Monte Carlo se podala jako hvzdicov automobilov sout, tzn posdky maj stanoveny msta v rznch mstech odkud vyr do centra soute - podobn zanaj i leton Narozemini:
Po t, co se zaregistrujete, bude Vm na V e-mail zasln vkaz posdky. Pokud si tento vkaz vytisknete a zskte na nj raztko s datem erpac stanice z jednoho z ve uvedench mst, kter nebude star ne 26.8.2014, zskvte prvn body do soute Rallye Monte Rusava.

Rallye Monte Rusava 2014

Praha 298 km Brno 90 km Ostrava 90 km Bratislava 220 km
Trenn 100 km Wroclaw 320 km Katowice 180 km Wien 220 km
Budapest 410 km Gyr 290 km Maribor 470 km Minsk 1020 km
Kisinau 1200 km Kyiv 1100 km Nrberg 580 km    

Pedpokldan program:

17. NarozeMini 2014
Ptek 26. z od 16:00 – registrace voz a posdek
20:00 – zahajovac happening, registrace do 23:30
21:00 – start non navigan Rally - WARM UP
Sobota 27. z 9:00 – start prvnho vozu do navigan rally
14:00 – 17:30 MOTK - epilog - v cli navigan rally
19:00 – veee
21:00 – vyhlen vtz, NarozeMini prty
22:00 – vyhlen vtz MINI OPEN TROPHY MOTK 2014
Nedle 28. z 14:00 – zakonen NarozeMini 2014, odjezd

Startovn: 450,- K / auto
Startovn do pten rally 50,- K

Registrace na NarozeMini a rezervace ubytovn:
REGISTRACE ukonena!
Dotazy e-mailem: , nebo telefonicky na tel.: +420 602 827 172.
Registrace posdek na NarozeMini probh do 22.9. dle podmnek zde uvedench, zejmna je nutno vyplnit pihlaovac formul.
Startovn, ubytovn a stravu je mon uhradit pedem. slo tu a variabiln symbol Vm bude vygenerovn po proveden registrace, daje vm budou rovn automaticky zaslny mailem.
Kapacita ubytovn je omezen, proto nevhejte s rezervac.


Cenk ubytovn:
ubytovn HOTEL I - cena os/noc 450,- K
ubytovn HOTEL II - cena os/noc 250,- K
ubytovn chatky - cena chatka(4 osoby)/noc 650,- K
ubytovn bungalov - cena os/noc 110,- K

Stravovn:
V sobotu veer bude spolen veee, bude mon si vybrat ze dvou jdel:
cena veee je 95,- K

Rovn je mon si zakoupit sobotn a nedln sndani v cen 85,- K.

Cena ubytovn plat pi ubytovn ptek a nedle, pi zjmu o obsazen pokoje pouze v sobotu plat cenk hotelu 2014


Leton NarozeMini opt zan nepovinnou non etapou "WARM UP", kter startuje ji 26.9. veer pokud budou pedem uvolnny njak informace, budou na fru. Tajemn etapa se pojede opravdu za tmy, tak se nezapomete vybavit svtelnmi rampami a lampikami, a ve v aut dobe pipevnte. ast na pten etap nem vliv na sobotn vsledky.

Sobotn orientan Rally se jede podle itinere, startuje se dopoledne od kempu a dlka celodenn rally by nemla peshnout cca 60 mil.

Akce je koncipovna jako vcedenn, protoe mnoz jedou zdaleka, a bhem ptku a nedle je monost navtvit bezpoet atraktivnch lkadel v okol.

Dodrujte prosm vechna rychlostn omezen, a to ji pi pjezdu.


J se tak tm...
ty se tak t...
on se tak t...

my se tak...
T̊ME!!!

tmto popvkem se d charakterizovat souasn atmosfra v nejedn mini-domcnosti...

Proto je teba zase troku poodkrt pokliku a dt vem ochutnat nco z pipravovanho

RALLYE MONTE RUSAVA Menu

Sobotn program zan pesn v 9:00 ped Hotelem Rusava startem do orientan jzdy, kter se vak nese v duchu automobilov soute ped 50 lety. Co to znamen?

Rallye Monte Rusava 2014 Trasa sobotn soute toti obsahuje mimo tzv. zitkov seky (Experience-Stages) tak seky men, speciln (Special-Stages). Mimo jin jsou pipraveny

SS Col de Papradn


nebo

SS Trojk.


Na zatku Special-Stage bude kad posdce zaznamenn as startu a v cli kad Special-Stage, jak ji lze uhdnout, as dojezdu do asov kontroly. Piem pro vechny SS s vyjimkou posledn

SS Impregna Circuit


je pedepsn pesn as prjezdu.
Trestn body zsk ten, kdo pijede do asov kontroly pedasn - za kadou minutu dvacet trestnch bod.
Trestn body zsk ten kdo pijede do asov kontroly pozd - za kadou minutu deset trestnch bod.
Dleit je tak pravidlo zkazu stn v seku 100m ped asovou kontrolou - poruen=trestn body.Hodnotn ceny zsk pouze ten kdo do cle vech "specilek" pijede pesn na stanoven as.

Proto doporuujeme pibalit na sraz njak pstroj na men asu - budky, cibule, kukaky, asy, pendlovky apod. :banana:

J se tak tm...
ty se tak t...
on se tak t...

my se tak...
T̊ME!!!


Dal podrobnosti a informace budou prbn doplovny
Tme se na Vs 
© MFC 2007