CZ UK
 

MINI krámek

Serepetičky

Login


Zaslat heslo

Světla


Elektrické rozvody v Mini mají svá specifika a skrývají leckdy nepochopitelná řešení. Z toho bohužel plynou i některé závady.

Jednou z nejčastějších je závada vypínače, nebo přepínače světel.

Classic Mini nemělo až do poloviny devadesátých let žádné jištění obvodu hlavních světel. Uzákonění povinného denního svícení vede k zátěži obvodu světel, na kterou nebyl konstruktéry dimenzován. Trvalé proudové přetěžování obvodu vede k přehřívání míst s největším přechodovým odporem. Jedná se o dosedací plochy spínače světel, přepínače světel a konektory v celém obvodu. Použití halogenů celou situaci ještě zhorší a urychlí.

Obvykle první součástí, která to nevydrží, je spínač světel. Přehřívání kontaktů spínače vede k deformaci plastového těla spínače. Nejdříve lze pozorovat obtížné zapínání světel až po úplnou nefunkčnost vypínače.

Oprava je vcelku jednoduchá, výměna celého vypínače to spraví. Problém se, ale může zopakovat.

schema rele

Abychom předešli podobným problémům je možné elektrický obvod modifikovat, zapojit do obvodu jištění a zároveň přenést spínání světel na výkonová relé, která jsou na podobnou zátěž stavěná.

Pro celou úpravu je třeba pořídit pojistkovou skříňku na minimálně 2 pojistky, dvě relé, pár metrů barevných drátů nějaké konektory a nějakou izolaci, třeba smršťovací bužírku. Vše dohromady se dá pořídit do 200,- Kč.

Jak již bylo zmíněno principem celé úpravy je oddělení silového obvodu světel od ovládacího pomocí relé. Ovládacími prvky jako spínač a přepínač světel se ovládá obvod relé s malými proudy

Pro příklad uvádím schéma Mini 1000 Special. U ostatních modelů je zapojení obdobné.

Wiring Diagram Mini1000 Special

Na schématu jsou zvýrazněny červeným rámečkem prvky, o kterých se zmiňujeme:

6 – spínač světel

7 – přepínač světel

9, 11 – hlavní světlomety

19 – pojistková skříňka

Na obrázku je schéma obvodu s relátky, který je třeba vložit do obvodu hlavních světel.

Jedno z možných míst pro vložení spínacích relé bez porušení stávajících rozvodů jsou propojovací spojky hlavních světel ukryté v přední příčce karoserie blízko pravého světlometu (v schématu jsou svorky zvýrazněny červeným rámečkem).

Relé a pojistkovou skříňku umístíme na vhodné místo, například na přepážku v motorovém prostoru, jak je vidět na přiložených fotografiích.

Relé zapojíme dle schématu na obrázku. Plus pól připojíme na volnou svorku na pozici č.1 v pojistkové skříňce auta. Plus pól připojíme přes připravenou pojistkovou skříňku na svorku 87 obou relé. Pro jištění celého obvodu postačí 10A pojistka. Ukostření – svorka 86 relé – je možné použít šrouby, kterými přichytíme relé ke karosérii. Svorky 85 a 30 zapojíme do stávajícího obvodu světel dle schématu.

Příklad montáže je na přiložených fotografiích.

Máte-li pochybnosti jak relé zapojit do elektroinstalce (schéma) Vašeho Mini, kontaktujte nás na , vynasnažíme se poradit.

Lumír Holas


obr. svetla 1 obr. svetla 2
obr. svetla 3 obr. svetla 4
obr. svetla 5 obr. svetla 6


 
© MFC 2007