CZ UK
 

MINI krámek

Serepetičky

Login


Zaslat heslo

Setkn s legendou svtovch rally v Praze


dal obrzky v galerii

Mnohm z ns se vera dopoledne (tvrtek 4. bezna) splnil sen. Sen, kter jsme si vtinou ani netroufli snt.

Legendrn Paddy Hopkirk znovu vyrazil na tra Rallye Monte Carlo ronku 1964. Vedla (tenkrt stejn jako dnes) z bloruskho Minsku do Monaca, celkem zhruba 4.500 kilometr. Tehdy jel s vozem Morris Mini Cooper S 1071 ccm (prvn vyrbn Special), dnes s Mini Cooper S od BMW. Smyslem jzdy, kterou opakuje po tyiceti letech od svho slavnho vtzstv je hlavn pipomenout primt Mini a tak samozejm (troku) propagovat nov Mini od bawork. Jede s nm novin z Daily Telegraph jako spolujezdec a tb televize BBC, kter chyst tyicetiminutov dokument o prvnm vtzstv Mini ve slavn souti.

Zd se, e vechny zajmav motoristick akce jsou u ns pedmtem sttnho tajemstv, take Hopkirkova prask nvtva byla zpotku stejn tajemn jako veternsk jzda Euro Classic v z 2000 i esk etapa Rally Londn - Sydney v ervnu stejnho roku.

Dky iniciativ Prask sekce Mini Fan Clubu jsme se od ptku 27. nora zaali pipravovat na Hopkirkovu nvtvu, i kdy se harmonogram postupn zsadn mnil. Potebnou jistotu nm dodaly klubov strnky polskch fanouk (www.mini.org.pl), kde ji v ptek potali s Hopkirkovou nvtvou (v ter ve Varav) jako s hotovou vc a organizovali palr u Katovic. Mezitm celou republikou ltaly maily, SMS a telefonty. Pvodn termn, steda, byl v pondl vymnn za tvrtek, ale nakonec jsme se njak dohodli.

Faktem zstane, e ve stedu kolem devt veer dorazila posdka Hopkirk/Barlowe s doprovodem do Prahy. Nkte astlivci s nimi stihli ve stedu poveeet, zbytek fand pijel ve tvrtek rno. Pro brky to znamenalo budek v 5:00 a let po zmrzl D1 do Prahy. Tsn po pl devt jsme stli ped autoklubem v Opletalce. Pr minut ekn, pelapovn generality autoklubu jestli ns pust hned nebo a pozdji, ale bylo ns zhruba patnct, take to nakonec pekousli. V salnku honosn budovy za rohem hornho konce Vclavskho nmst Hopkirka oficiln pivtalo veden autoklubu a my mli monost pedat mu za Mini Fan Club, pod dohledem kamer BBC, krsn pamtn pohr, kter v ibeninm termnu zajistil Honza Mrz. Pi v prapodivn tajemnosti musm autoklubu vyseknout poklonu za to, e dokzal najt a pivzt asomie, kte v onom tyiaedestm posdce Hopkirk/Liddon podepisovali jzdn vkaz. "Moc m mrz, e tu Henry neme bt s nmi", podotkl Paddy Hopkirk. Henry Liddon tragicky zahynul ped patncti lety.

Potom Paddyho na tvrt hodiny "zatkli" inovnci autoklubu a provedli jej tmi msty, kde tenkrt byla asomra, oberstven posdek a vichni samozejm vzpomnali na leden roku 1964, kdy se rodilo jedno z nejvtch pekvapen soutnho automobilovho sportu. V nejprestinjm automobilovm kln t doby, Rallye Monte Carlo, zvtzil a to absolutn ervenobl mrous Morris Mini Cooper S. Za volantem tehdy ticetilet Paddy Hoipkirk, na druhm sedadle Henry Liddon. Zaalo tak slavn obdob, kdy tyto vozy kralovaly svtovm soutm.

Pak nastalo to, co jsme ani neekali. V ptm poschod je krsn prosklen kavrna s vhleden na starou Prahu, kde se Paddy Hopkirk posadil k malmu stoleku namsto pedsednickho a celou hodinu jsme jej mli vlastn jen pro sebe. Podepisoval a se mu kouilo od tuky a asto se zarazil, kdy nael v njak knce svou fotografii tyicet let starou. No, vidte, to jsem ml jet tmav vlasy!

Do legend vejde patrn pan Anastzie, kter Paddymu lila kam vude se svm Mini dojela a pod rukou j podstrkoval Pepk Letina star P (tu rovou kneku) k podpisu. Zde nereprodukuji pesn, nicmn smysl je zachovn. Pan Rakousk: "For my friend, please." Paddy se troku naklonil a pimhouil oko: "Is he your boy-friend?"

Obas m dohon situace, kterm podvdom rozumm, ale nejsou zde bn. Lid jsou vstcn, mil a ochotn, kdy nkomu lpnu na ku oko, tak se omluvm. Setkn s Paddy Hopkirkem (* 14. dubna 1933) pat mezi n. Nejen on sm byl krsnm, ochotnm a vstcnm lovkem, ale cel jeho doprovod se choval tak odlin od nm znm arogance TV tb, producent a organizanch team tch znmch a populrnch lid. Kameraman kal pod: "promite prosm" a Paddy za kad svj podpis dkoval, bylo mu ct podepsat se Rovi Vojkovi na kus hlinkovho plechu.

Ped jedenctou jsme troku strojen zajsali na ulici, BBC si natoila naeho fotografa Ivoe jak fotografuje, a Paddy Hopkirk odjel na zbvajc kilometry.

Paddy, bylo nm s vmi pkn, pokud to ctte taky tak, jsme moc rdi.


Zeptali jsme se za vs jak hodnot Paddy Hopkirk sportovn potencil novho Mini. Zde je jeho odpov:

Je o tyicet let modernj, ale myslm, e je to stle Mini. Myslm, e pokud by byl Issigonis stle naivu a dostal za kol navrhnout nov Mini, udlal by ho stejn. Je to vt auto, ale dnen auta mus bt vt kvli bezpenosti, airbagm atd. d se jako motokra, je to velmi, velmi pjemn auto a mm z nho velkou radost. Vm, e ho vyrb jin firma z jin zem, ale je dobr, e Mini pokrauje. Vtina mch milovanch aut zmizela. Byl jsem velk fanouek Citroenu 2CV a ten skonil. Nov Mini ije dl, je to znovu narozen Mini.

Lid se asto ptaj, jestli mi nechyb klasick Mini. Ano! Ale nechyb mi pach benznu a niky vody.

Nakonec mete si Paddyho poslechnout sami. Je to ve formtu WAW.

Fotky budou doufm v pondl a pokud se chcete opravdu od srdce zasmt, podvejte se sem.

-jit-


 
© MFC 2007